Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ

Στο μάθημα θα συζητήσουμε μορφές της παγκόσμιας τέχνης που διαμόρφωσαν τη μοντέρνα και τη σύγχρονη τέχνη από τη δεκαετία του 1920 ως το τέλος του 20ού αι. Αναφερόμαστε σε θέματα όπως το όνειρο και το τυχαίο, η επίδραση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η καταναλωτική κοινωνία, η αφαίρεση μέσα από τη γεωμετρία και η αισθητική του ελάχιστου. Ακόμη σε μια εποχή όπου αναπτύσσονται τα τηλεοπτικά μέσα και ο κινηματογράφος, η τέχνη του βίντεο εισάγει νέους προβληματισμούς. Ενδεικτικά αναφερόμαστε στους καλλιτέχνες που θα συζητήσουμε όπως οι: Rene Magritte, Joan Miro, Andy Warhol, Joseph Beuys, Giacometti, Jackson Pollock, Carl Andre, Richard Long, Robert Smithson, Jannis Kounellis, Joseph Kosuth, Gerhard Richter, Christian Boltanski, Daniel Buren κ.ά.
Κωδικός Μαθήματος: 221.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Χριστίνα Πετρηνού
έναρξη 14/2/2018, Τετάρτη / 5:30-7:00, Διάρκεια: 14 εβδομάδες