Η ΤΕΧΝΗ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Πρόκειται να συγκρίνουμε τα έργα τέχνης μεταξύ τους ανεξάρτητα από το πότε δημιουργήθηκαν. Τι κοινό μπορεί να έχει ο Michelangelo με τον Rodin και o Rodin με τον Beuys; Ο Μonet συναντά τον Pollock και ο Bacon τον Munch και πολλές άλλες τέτοιες συνομιλίες χωρίς την έννοια της επιρροής αλλά μιας νέας αφήγησης. Αυτές οι αναγνώσεις και τα χρονικά δρασκελίσματα φέρνουν ένα νέο βλέμμα στην τέχνη μέσα από ένα κριτικό πλαίσιο που προσδίδει στα έργα και στους καλλιτέχνες μια επικαιρότητα με συναντήσεις που μπορεί να μοιάζουν τολμηρές αλλά που προσφέρουν μια νέα ανάγνωση αφυπνίζοντάς μας. Με μια λέξη στο σεμινάριο αυτό τα «στεγανά» μπαίνουν στο περιθώριο και κοιτάζουμε τις απροσδόκητες γειτνιάσεις μέσα στο χρόνο ανεξάρτητα από κινήματα.
Κωδικός Μαθήματος: 221.2
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Χριστίνα Πετρηνού
έναρξη 14/2/2018, Τετάρτη / 7:15-8:45, Διάρκεια: 14 εβδομάδες