ΟΠΕΡΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΣ ΜΥΘΟΣ: Από τον Monteverdi έως τον Mozart

Τι είναι ο μύθος; Και ποια η σημασία του για τον ανθρώπινο πολιτισμό; Μια βασική επισκόπηση των αρχαίων μύθων που αναφέρονται σε πρώιμες όπερες από τις απαρχές της “favola musicale” και την Φλωρεντινή Camerata de’ Bardi έως τον Mozart. Ανάλυση του αρχαίου μύθου στις πρώτες πηγές αλλά και στα λιμπρέτα. Πρόσληψη του αρχαίου μύθου στις Εικαστικές Τέχνες της Baroque εποχής. Έμφαση στην ποιητική αρτιότητα των κειμένων και μουσική μύηση μέσα από ακουστικά παραδείγματα. Έργα των Monteverdi, Zamponi, Vivaldi, Cesti, Cavalli, Galuppi, Lully, Rameau, Gluck, Clerambault, Purcell, Händel, Bach και Mozart.
Κωδικός Μαθήματος: 233.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Αχιλλέας Σταματιάδης
έναρξη 15/10/2018, Δευτέρα / 7:15-8:45, Διάρκεια: 8 εβδομάδες