ΠPΩTEΣ BOHΘEIEΣ: Πρόληψη και Αντιμετώπιση Συνήθων Ιατρικών Προβλημάτων

Στο μάθημα αναπτύσσονται επιλεγμένα θέματα πρώτων βοηθειών, όπως: Aιμορραγία, ρινορραγία, νυγμοί εντόμων, δήγματα όφεων. Περιποίηση τραύματος και εγκαύματος. Αλλεργικές αντιδράσεις. Αναφυλακτικό shock. Πνιγμός. Δηλητηριάσεις. Καρδιοαναπνευστική ανάνηψη (μαλάξεις καρδιάς, φιλί ζωής, πνιγμονή από εισρόφηση ξένου σώματος). Κακώσεις οστών και αρθρώσεων. Συνήθη καρδιολογικά προβλήματα. Μέτρηση αρτηριακής πίεσης. Θερμοπληξία, ηλεκτροπληξία, ηλίαση, εγκαύματα. Φάρμακα χρήσιμα και λιγότερο χρήσιμα, κινητό φαρμακείο.
Κωδικός Μαθήματος: 250.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Iωάννης Παπαδάτος
έναρξη 16/10/2018, Τρίτη / 5:30-7:00, Διάρκεια: 8 εβδομάδες