ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ: Ανακαλύπτοντας έναν Οδηγό

Ασυνείδητες τάσεις εκφράζονται συνεχώς στη ζωή μας με χίλιους δυο τρόπους. Αποτελούν πλευρές της προσωπικότητάς μας που δεν γνωρίζουμε αλλά παρόλα αυτά συνδιαμορφώνουν την πραγματικότητά μας. Η αναγνώρισή τους μας ανοίγει νέες δυνατότητες ύπαρξης. Πώς μπορούμε να τις ανακαλύψουμε;
Στο μάθημα συζητάμε:
– πώς εκφράζεται το ασυνείδητο στη ζωή μας;
– πώς μπορούμε να το κατανοήσουμε;
– πώς σχετίζεται μια τέτοια εμβάθυνση με την προσωπική μας ολοκλήρωση;
Κωδικός Μαθήματος: 262.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Άννα Τάταρη
έναρξη 18/10/2018, Πέμπτη / 7:30-9:30, Διάρκεια: 4 εβδομάδες