Ο ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Το Ρομαντικό Κίνημα στην Ευρώπη αναπτύσσει ένα λογοτεχνικό σώμα που στηρίζεται στην ιδέα ότι η γνώση του κόσμου και του εαυτού αποκτάται με την έμπνευση και την καλλιτεχνική φαντασία. Σε αντίθεση με τον ορθολογισμό του Διαφωτισμού και τον υλισμό της επιστήμης, ο Ρομαντισμός δίνει έμφαση στη συγκίνηση, την ατομικότητα, την υποκειμενικότητα, στον αυθορμητισμό, στο υπερβατικό... Εξερευνούμε το λογοτεχνικό κίνημα του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού, στο πλαίσιο των πολιτικών και φιλοσοφικών επαναστάσεων του τέλους του 18ου αι. Γνωρίζουμε τους Γερμανούς Ρομαντικούς, την αισθητική τους θεωρία, και το ρόλο που διαδραμάτισαν στη γερμανική ενοποίηση. Στον Αγγλικό Ρομαντισμό, ερχόμαστε σε επαφή με τη ζωή και το έργο των κλασικών εκπροσώπων του και, επιπλέον, γνωρίζουμε την ενδιαφέρουσα, άγνωστη εν πολλοίς, γυναικεία λογοτεχνική ρομαντική δημιουργία. Γιατί το ρομαντικό κίνημα στη Γαλλία εκδηλώνεται ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα; Ρομαντισμός, Φιλελληνισμός και Ελληνική Επανάσταση. Έλληνες Ρομαντικοί.
Κωδικός Μαθήματος: 236.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Εύα Κούτρα
έναρξη 10/10/2017, Τρίτη / 6:00-7:30, Διάρκεια: 10 εβδομάδες