ΠΕΡΙ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ (ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ) ΔΑΙΜΟΝΙΩΝ

Το σεμινάριο ασχολείται με ζητήματα γλωσσικά, με τη δομή, τη σύνταξη και τη στίξη του γραπτού λόγου, με τα (περισσότερο ή λιγότερο) συνήθη λάθη στη χρήση της γλώσσας, καθώς και με την ειδικότερη λειτουργία κάθε κειμένου ανάλογα με το σκοπό που καλείται να εξυπηρετήσει. Παράλληλα, αποτελεί μια εισαγωγή στη διόρθωση, στη γλωσσική και την τυπογραφική επιμέλεια, ενώ, συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη, επιχειρεί να δείξει ότι η δουλειά του επιμελητή εκδόσεων (ως δουλειά ενός κριτικού αναγνώστη εντέλει) έχει τεχνική και υπακούει σε κανόνες. Επιχειρεί όμως επίσης, και με συγκεκριμένα παραδείγματα, να δείξει πως οι κανόνες κάποτε καταστρατηγούνται από τον ίδιο το συγγραφέα (ή συντάκτη ενός κειμένου), διότι «το λάθος είναι ανώτερο της τέχνης». Το σεμινάριο απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να βελτιώσει τη σχέση του με το γραπτό λόγο.
Κωδικός Μαθήματος: 247.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ελένη Κεχαγιόγλου
έναρξη 11/10/2017, Τετάρτη / 5:30-7:30, Διάρκεια: 12 εβδομάδες