ΑΝΑΛΥΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ένα σεμινάριο που μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις σχέσεις στη ζωή μας. Παρουσιάζονται οι βασικοί κανόνες που διέπουν τις σχέσεις ενώ, μέσα από βιωματικές ασκήσεις, σας δίνεται η ευκαιρία να τους εφαρμόσετε και να δείτε μέσα από άλλο πρίσμα την προσωπική σας ζωή. Συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με τα παρακάτω θέματα: λειτουργία των ομάδων, ισχύς, διπλά μηνύματα στην επικοινωνία, διεργασία της έλξης ή της απώθησης, κριτική και διεκδίκηση.
Κωδικός Μαθήματος: 262.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Άννα Τάταρη
έναρξη 12/10/2017, Πέμπτη / 7:30-9:30, Διάρκεια: 8 εβδομάδες