ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: 18ος-20ός Αιώνας

Στο μάθημα γίνεται προσπάθεια να αναλυθούν οι μεγάλες περίοδοι και τα σημαντικότερα γεγονότα της κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας της Ευρώπης που απετέλεσαν ήδη από τον 18ο αι. αντικείμενο σημαντικών ερευνών και αναλύσεων από τους ιστορικούς της περιόδου. Πιο συγκεκριμένα επιχειρούμε να αναλύσουμε ενδεικτικά τα παρακάτω θέματα:
– Ανάπτυξη του εμπορίου και των πόλεων από τον 17ο αι. και έπειτα
– Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης
– Δημογραφικές ανακατατάξεις
– Η εμπέδωση και ο ρόλος του κράτους
– Οι απαρχές του αστικού φαινομένου
– Η λειτουργία των συντεχνιών. Μερκαντιλισμός
– Η εμφάνιση και η λειτουργία του χρηματοπιστωτικού τομέα
– Παρακμή της Μεσογείου και οικονομική άνοδος της Βορειοδυτικής Ευρώπης
– Αγροτικός και αστικός κόσμος
– Βιομηχανική επανάσταση και ευρωπαϊκές κοινωνίες
– Μειονότητες και κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα στα Βαλκάνια. Νοοτροπίες. Κοινωνικά στερεότυπα. Κοσμοαντίληψη (Βαλκάνια, Ευρωπαϊκός Νότος κ.λπ.)
– Ο ρόλος των τραπεζών
– Ελληνική οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, 19ος αι. Κοινωνικές τάξεις
– Βιομηχανικός καπιταλισμός και οικονομικός φιλελευθερισμός
– Ευρωπαϊκός ιμπεριαλισμός
– Οικονομικός Διευθυντισμός
– Κρατισμός Μεσοπολέμου
– Κρίση 1929-1930
– Γυναικεία και παιδική εργασία στην Ευρώπη
– Οικονομικές συνέπειες του Α’ και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
– Μεταπολεμική Ευρώπη: Κοινωνικό κράτος. Νεοφιλελευθερισμός
Κωδικός Μαθήματος: 215.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ιωάννης Αντωνόπουλος
έναρξη 17/10/2018, Τετάρτη / 6:00-7:30, Διάρκεια: 14 εβδομάδες