ΣΚΙΤΣΟ / ΚΟΜΙΚΣ / ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ

Στο εργαστήριο διδάσκονται:
ΣΚΙΤΣΟ: αναλογίες σώματος και προσώπου, γραμμοσκίαση, περιβάλλοντα με σημεία φυγής, προσωπογραφίες σε διαφορετικά στυλ σχεδίου και είδη μελανιών (line art, cross-hatching, shading).
ΚΟΜΙΚΣ: στήσιμο σελίδας, σχεδιασμός χαρακτήρων (character design). Τελικός σκοπός είναι να σκηνοθετήσουμε μια σκηνή στο πλαίσιο μιας σελίδας, σε συνδυασμό με τους ίδιους τους χαρακτήρες και τα λεγόμενά τους.
ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ: βασική θεωρία του animation, τεχνική κίνησης χαρακτήρων, κινησιολογία και ηθοποιία χαρακτήρων. Παράδειγμα: πώς περπατάει ένας άνθρωπος (μια από τις πιο δύσκολες τεχνικές animation), σκηνική παρουσία, κίνηση προσώπου και αλληλεπίδραση χαρακτήρων. Πολλά από τα πεδία που θα αναλύσουμε αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους.
Κωδικός Μαθήματος: 308.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Άγγελος Φωκάς
έναρξη 15/10/2018, Δευτέρα / 5:30-7:30 , Διάρκεια: 14 εβδομάδες