ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ CARL ORFF

Η προσέγγιση του Carl Orff στη μουσική εκπαίδευση είναι ολιστική. Αντιμετωπίζει δηλαδή τον άνθρωπο ως ολότητα σωματική, ψυχική και πνευματική και μέσω της μουσικής εκπαίδευσης, συμβάλλει στη διαμόρφωση ατόμων με κρίση, δημιουργικότητα και φαντασία, καλλιεργεί την προσωπική πρωτοβουλία, αλλά και την ομαδικότητα, τη συγκέντρωση και την παρατηρητικότητα. Η σύμπραξη γονέων-παιδιών προσφέρει ποιοτικό χρόνο στη σχέση τους, η επικοινωνία και η συνεργασία μέσω της μουσικής συμβάλλουν στην αυτοεκτίμηση και τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Τα μαθήματα, έχουν πολύπλευρο χαρακτήρα, καθώς γίνεται συνδυασμός της Μουσικής και της Κίνησης με το Λόγο, τη Ζωγραφική, τα Μουσικά Παραμύθια και τα Μουσικά Όργανα. Στο ξεχωριστό αυτό Μουσικό Εργαστήρι, μικροί και μεγάλοι διευρύνουν τις μουσικές τους γνώσεις με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο! Η εγγραφή στο εργαστήριο αυτό αφορά σε γονέα και παιδί.
Κωδικός Μαθήματος: 304.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ιουλία Μιχαηλίδου
έναρξη 11/10/2017, Τετάρτη / 5:30-7:00, Διάρκεια: 14 εβδομάδες