ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

Πέρα από τις βασικές αρχές που διέπουν τη ζωγραφική, το πιο σημαντικό στην τέχνη είναι η προσωπική οπτική. Στο μάθημα διδάσκονται οι βασικές αρχές του σχεδίου και του χρώματος, έννοιες όπως ο τόνος, η φόρμα, η σύνθεση, η αισθητική κ.λπ. και τα υλικά όπως κάρβουνο, γραφίτης, ακρυλικά, λάδια κ.λπ. πάνω σε συνθέσεις που υπάρχουν στο εργαστήριο αλλά και με σπουδές με μοντέλο, αναλόγως του επιπέδου του κάθε σπουδαστή. Στόχος του μαθήματος είναι οι σπουδαστές να ανακαλύψουν και να διευρύνουν την προσωπική αντίληψη του περιβάλλοντος, την οπτική τους και την προσωπική τους χειρονομία μέσα από την παρατήρηση, την πρακτική αλλά και με ελεύθερα θέματα, όπως, επίσης, να βιώσουν τη χαρά και την ικανοποίηση που φέρνει στον άνθρωπο η δημιουργικότητα.
Κωδικός Μαθήματος: 313.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Άννα Αμπαριώτου
έναρξη 09/10/2017, Δευτέρα / 6:00-8:30, Διάρκεια: 14 εβδομάδες