Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ 15 ο-20ο Αιώνα

Στο μάθημα προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε τις απαρχές της ανάδυσης της ατομικότητας στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τις ευρωπαϊκές κοινωνίες από τον 15ο αι. και έπειτα, μέσα από τα μεγάλα κινήματα της Αναγέννησης, της Μεταρρύθμισης, του Διαφωτισμού και τέλος της Νεωτερικότητας.
– Οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή την πραγματικότητα
– Ο τρόπος μετάβασης από την κοινωνία του Μεσαίωνα στο Άτομο-Πολίτη των νεότερων χρόνων
Κωδικός Μαθήματος: 215.2
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ιωάννης Αντωνόπουλος
έναρξη 17/10/2018, Τετάρτη / 7:30-9:00, Διάρκεια: 14 εβδομάδες