ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η φωτογραφία αποτελεί στην εποχή μας την πιο διαδεδομένη μορφή επικοινωνίας. Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο θα γνωρίσουν με αναλυτικό τρόπο τη φωτογραφική τους μηχανή, τον τρόπο λειτουργίας και τις απαραίτητες ρυθμίσεις που χρειάζονται για να τραβήξουν μία σωστή φωτογραφία. Η παρουσίαση πραγματοποιείται με εύληπτο και κατανοητό τρόπο ώστε οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν και αφομοιώσουν τις αρχές λειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής και να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες της. Το μάθημα θα εμπλουτιστεί με ομαδικές εργασίες ώστε να δοθεί η ευκαιρία να εφαρμοστεί η θεωρία στην πράξη και να επιλυθούν τεχνικές απορίες. Τα αποτελέσματα των εργασιών θα παρουσιαστούν στην τάξη όπου θα σχολιαστούν σε ανοιχτή συζήτηση μεταξύ του διδάσκοντα και των σπουδαστών με σκοπό να αναπτυχθεί το αισθητικό και καλλιτεχνικό κριτήριο των συμμετεχόντων.
Κωδικός Μαθήματος: 318.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Χρίστος Σιμάτος
έναρξη 14/2/2018, Τετάρτη / 5:30-7:00, Διάρκεια: 14 εβδομάδες