ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ Ι

Στο εργαστήριο γλυπτικής οι σπουδαστές μαθαίνουν να λειτουργούν αυτοδύναμα μέσα από την εκμάθηση τεχνικών δοκιμασμένων στη γλυπτική τέχνη όπως είναι η σύνθεση προπλασμάτων, η κατασκευή καλουπιών, η χύτευση με τη χρήση γύψου και κατάλληλων σύγχρονων συνθετικών υλικών. Οι σπουδαστές καθοδηγούνται στη χρήση τεχνικών όπως αυτή της αναπαράστασης του ανθρώπινου προσώπου και σώματος, ενώ, επίσης, υπάρχει και η δυνατότητα διερεύνησης βασικών ρευμάτων σύγχρονων πρακτικών και θεματικής της γλυπτικής καθώς και των εγκαταστάσεων (installation). Στη συνέχεια προχωρούν στην εκμάθηση τεχνικών κατασκευής με εντελώς διαφορετική προσέγγιση σε ότι αφορά στα υλικά, όπως για παράδειγμα, ξύλο, χαρτί, πολυστιρένιο και πολιουρεθάνη, αφρομπετόν (πετρογλυπτική) και άλλα υλικά κατασκευής. Τα μαθήματα ολοκληρώνονται με τη δημιουργία έργων έτοιμων να εκτεθούν ή να φωτογραφηθούν ώστε να αποτελέσουν το υλικό για τη δημιουργία portfolio. Επίσης οι σπουδαστές, στα πλαίσια της συνολικής τους κατάρτισης, έρχονται σε επαφή με επαγγελματίες, ξένους και Έλληνες καλλιτέχνες που διαμένουν στην Αθήνα και παρακολουθούν από κοντά τον τρόπο εργασίας τους μέσα από παρουσιάσεις και σύντομες συζητήσεις. Επιπλέον, αν το επιτρέπει η διάθεση της ομάδας, γίνονται επιλεγμένες επισκέψεις σε εκθέσεις και μουσεία.
Κωδικός Μαθήματος: 349.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Αύγουστος Βεϊνόγλου
έναρξη 17/10/2018, Τετάρτη / 6:00-9:00, Διάρκεια: 14 εβδομάδες