ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΙΙ

Στο προχωρημένο εργαστήριο γλυπτικής οι σπουδαστές μαθαίνουν να λειτουργούν αυτοδύναμα μέσα από την εκμάθηση τεχνικών δοκιμασμένων στη γλυπτική τέχνη όπως είναι η σύνθεση προπλασμάτων, η κατασκευή καλουπιών, η χύτευση με τη χρήση γύψου και κατάλληλων σύγχρονων συνθετικών υλικών καθώς, επίσης, και οι κατασκευές με ξύλο και άλλα δομικά υλικά. Δίδεται βάση στη δημιουργία και αξιοποίηση νέων υλικών στα έργα καθώς και η εννοιολογική τους σύνδεση με το τελικό θέμα έκθεσης ή του αντικειμένου παρασκευής. Οι σπουδαστές μαθαίνουν να εξελίσσουν τη δική τους έρευνα μέσα από πρακτικές και θεωρητικές επιρροές και επισκέψεις σε εκθέσεις σύγχρονης γλυπτικής. Ερευνάται, επίσης, ο τρόπος σύνδεσης γλυπτών σε εγκαταστάσεις και συνολικότερες παρουσιάσεις-εκθέσεις.
Κωδικός Μαθήματος: 349.2
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Αύγουστος Βεϊνόγλου
έναρξη 15/10/2018, Δευτέρα / 6:00-9:00, Διάρκεια: 14 εβδομάδες