ΠΟΛΕΜΟΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ

«Ουδέν κακόν αμιγές καλού», ή πώς ο πόλεμος, εκτός από καταστροφές και δυστυχία, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προάγει την καινοτομία και την πρόοδο σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ύπαρξης. Το μάθημα στοχεύει: Πρώτον, στην ενημέρωση γενικά περί των αιτιών του πολέμου και του γεωπολιτικού και κοινωνικο-οικονομικού πλαισίου που οδηγεί σε αυτούς, με δεδομένο ότι ο πόλεμος στην εποχή μας εκλαμβάνεται ευρύτερα ως αποκλειστικά αρνητικό γεγονός. Οι πόλεμοι όμως, παρά την καταστρεπτικότητά τους και την ανθρώπινη δυστυχία που προξενούν, κινητοποιούν τις κοινωνίες να ενεργοποιήσουν όλο το δυναμικό τους και έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ύπαρξης, πολλές φορές θετικές. Δεύτερον, στην εξέταση των επί μέρους επιδράσεων που εξελίχθηκαν άμεσα ή προοδευτικά, μέσω των πολέμων αυτών: – κοινωνικών (ρόλος γυναίκας, βασικά ανθρώπινα δικαιώματα) – πολιτικών-γεωπολιτικών (επαναχάραξη συνόρων, άνοδος ή πτώση θεσμών) – οικονομικών (ανάπτυξη κεϋνσιανισμού, μονεταρισμού, νεοφιλελευθερισμού, παγκοσμιοποίηση, δημογραφικές ανατροπές) – τεχνολογικών (πληροφορική, ιατρική, επικοινωνίες, τεχνητή νοημοσύνη) – καλλιτεχνικών (εξπρεσιονισμός, κυβισμός, αρ-ντεκώ, 7η τέχνη)
Κωδικός Μαθήματος: 210.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Νικόλαος Πρωτονοτάριος
έναρξη 15/2/2018, Πέμπτη / 7:15-8:45, Διάρκεια: 12 εβδομάδες