ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ: Εξερευνώντας τους "Σκοτεινούς Χρόνους" μέσα από το Παράδειγμα της Βενετίας

Τι είναι πραγματικά η «Ιστορία» και γιατί είναι χρήσιμο να την μελετά κανείς; Τι είναι ο «Μεσαίωνας»; Πόσο σκοταδιστικοί ήταν οι «Μέσοι Χρόνοι» τελικά; Ποιο το ιστορικό πλαίσιο της εποχής αυτής και, τέλος, ποια η φύση και ποιες οι δομές αυτού του ιδιότροπου συμπλέγματος νησιών πάνω στο οποίο εδράζεται το αμάλγαμα λάσπης, ξύλου, μαρμάρου και χρυσού που ονομάζεται Βενετία; Το μάθημα παρουσιάζει με εύληπτο τρόπο, μέσα από το παράδειγμα της Βενετίας, τη μεθοδολογία για την ιστορική έρευνα του Μεσαιωνικού κόσμου. Το μάθημα συνοδεύεται από πλούσιο εικονογραφικό υλικό, βιβλιογραφία και παραδείγματα ιστορικών πηγών.
Κωδικός Μαθήματος: 217.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Σέργιος Μοσχονάς
έναρξη 16/10/2018, Τρίτη / 5:30-7:00, Διάρκεια: 10 εβδομάδες