ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: 20ος ΑΙΩΝΑ

– Η ευρωπαϊκή κοινωνία στις αρχές του 20ού αι.: από τις νομοκατεστημένες στις κοινωνικές τάξεις – Η έκρηξη της ευρωπαϊκής οικονομίας: Παγκοσμιοποίηση – Αποικιοκρατία. Ιμπεριαλισμός – Η παρουσία της Γερμανίας στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο – Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες στις παραμονές του Α' Παγκοσμίου Πολέμου – Ο μεγάλος ευρωπαϊκός εμφύλιος πόλεμος 1914-1918 – Η διαμόρφωση της πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας στη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου – Η θέση της γυναίκας. Φεμινισμός. Γυναικείο κίνημα – Μεσοπόλεμος: Η κρίση των ευρωπαϊκών κοινωνιών και του κοινοβουλευτισμού – Διαμόρφωση και λειτουργία του Σοβιετικού κόσμου – Οικονομική κρίση του καπιταλιστικού κόσμου – Γεωπολιτική πραγματικότητα και διεθνείς σχέσεις στις παραμονές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου – Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, οι φάσεις του, τα εμπλεκόμενα μέρη – Τεχνολογική και Βιομηχανική έκρηξη στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου – Αντίσταση και δοσιλογισμός στην Ευρώπη 1939-1945 – Η προετοιμασία της μεταπολεμικής πραγματικότητας – Η ευρωπαϊκή περιθωριοποίηση. Η Ευρώπη των δύο κόσμων – Διαίρεση και ανακατασκευή της Ευρώπης – Διακυμάνσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας: Πτώση και άνοδος – Τα τριάντα ανέμελα χρόνια της ευρωπαϊκής ευημερίας – Παγκοσμιοποίηση και ευρωπαϊκές ταυτότητες – Καθημερινή ζωή. Κοινωνικές πρακτικές – Μαζική κουλτούρα και τα όρια της ομοιομορφίας – Κύριες τάσεις της πνευματικής και καλλιτεχνικής παραγωγής
Κωδικός Μαθήματος: 215.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ιωάννης Αντωνόπουλος
έναρξη 11/10/2017, Τετάρτη / 6:00-7:30, Διάρκεια: 14 εβδομάδες