ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΩ ENΑ SITE ή BLOG

Όποιο κι αν είναι το επίπεδο της εξοικείωσής σας με το internet, στο εργαστήριο αυτό μπορούμε να μάθουμε μαζί πώς κατασκευάζουμε απλά sites και blogs αξιοποιώντας την πλατφόρμα του Wordpress. Αφού κατανοήσετε τα τεχνικά βήματα, με άμεσο και κατανοητό τρόπο, θα έχετε τη δυνατότητα να στήσετε τη δική σας ιστοσελίδα και να τη χρησιμοποιήσετε για να αναπτύξετε και να επικοινωνήσετε τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα ή να προωθήσετε τη δουλειά σας. Το συγκεκριμένο εργαστήριο βασίζεται στην πρακτική εξάσκηση και προσαρμόζεται ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων των συμμετεχόντων.
Κωδικός Μαθήματος: 504.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Στέλλα Κάσδαγλη
Τετάρτη 14/2, 21/2, 28/2, 7/3 / 5:30-7:00, Διάρκεια: 4 εβδομάδες