ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Το σεμινάριο επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες σε θέματα επιχειρηματικότητας. Κοινός τόπος ότι η τεράστια ανεργία που μαστίζει, πλέον, τη χώρα μας, απότοκη της κρίσης του 2008, έχει σημαντικές συνέπειες σε όλους. Η κρίση αυτή πλήττει το σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας ενώ οι «πύλες» του δημοσίου τομέα έχουν σχεδόν κλείσει. Η πλειοψηφία των ανθρώπων ανεξάρτητα από το αντικείμενο σπουδών ή το επάγγελμα που τώρα ακολουθεί, θα εργαστεί στο πλαίσιο μιας επιχείρησης, ενός γραφείου, θα δημιουργήσει μια εταιρεία (έστω ατομική), στην οποία θα πρέπει να εμπλακεί σε διεργασίες, οι οποίες ενδεχομένως απέχουν σε σημαντικό βαθμό από αυτά που σπούδασε στο πλαίσιο των τριτοβάθμιων σπουδών του ή και δεν κατέχει πανεπιστημιακό τίτλο. Πολλοί/ες γνωρίζουν άριστα στο αντικείμενο των σπουδών τους αλλά η έλλειψη γνώσεων και επιχειρηματικών δεξιοτήτων είναι εμφανής. Εδώ, λοιπόν, θα δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις επιχειρηματικότητας σε πτυχιούχους ή μη, σε ήδη επαγγελματίες αλλά και σε νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, σε υπαλλήλους αλλά και σε υφιστάμενους επιχειρηματίες. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τις τεχνικές εκείνες που θα τους βοηθήσουν να αναζητήσουν επενδυτικές ευκαιρίες, να δημιουργήσουν επενδυτικά σχέδια, να φτιάξουν και να διοικήσουν επιχειρήσεις.
Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο, οι συμμετέχοντες:
– Θα μπορούν να ξεκινήσουν τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης
– Θα έχουν ευαισθητοποιηθεί σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
– Θα γνωρίσουν τους κινδύνους που ενέχουν οι επιχειρηματικές τους αποφάσεις
– Θα έχουν τρόπους για να κάνουν μια αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων
– Θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις έτσι ώστε να ασκήσουν επιχειρηματική δράση
Κωδικός Μαθήματος: 420.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Σπύρος Παπαθανασίου
Τετάρτη 17/10, 24/10, 31/10, 7/11 / 5:30-8:30, Διάρκεια: 4 εβδομάδες