Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ: Μια Επισκόπηση των Αιτίων της Κρίσης και των Πιθανών Λύσεων

Από το 2009 η ελληνική οικονομία αλλά και ειδικότερα η αγορά ακινήτων εισήλθαν σε μια φάση έντονης περιδίνησης χωρίς δυνατότητα άμεσης εξόδου από αυτήν. Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι αν ρωτήσει κανείς 10 Έλληνες ποια ήταν τα αίτια που οδήγησαν την Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση συνήθως παίρνει πολλές και διαφορετικές απαντήσεις. Κάποιες από αυτές τις απαντήσεις βασίζονται στην οικονομική αλλά και στην κοινή λογική ενώ άλλες κινούνται στα πλαίσια διαφόρων θεωριών συνομωσίας εις βάρος της Ελλάδας. Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει και να καλύψει διεξοδικά όλες τις βασικές πτυχές της κρίσης στην ελληνική αγορά ακινήτων από το 2009 μέχρι σήμερα. Συζητούνται και αναλύονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες που συνέβαλλαν άλλος λιγότερο (κορεσμός κατασκευαστικής δραστηριότητας, υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα κ.λπ.) και άλλος περισσότερο (δημοσιονομική κρίση, κρίση ρευστότητας και κρίση χρέους στην Ελλάδα, το πρόβλημα των μη-εξυπηρετούμενων δανείων κ.λπ.) στη σημερινή κατάσταση του κλάδου των κατασκευών και εν γένει της κτηματαγοράς. Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν προαπαιτούνται συγκεκριμένες γνώσεις στο αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης.
Κωδικός Μαθήματος: 511.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Πρόδρομος Βλάμης
Πέμπτη 22/2, 8/3, 15/3, 29/3 / 7:15-8:45, Διάρκεια: 4 εβδομάδες