ΕΣΠΑ: Ευκαιρία ή Τροχοπέδη

Η πιο διαδεδομένη λέξη στην Ελλάδα στον τομέα της χρηματοδότησης είναι η λέξη «ΕΣΠΑ». Όλοι την γνωρίζουν, ελάχιστοι την ξέρουν. Το σεμινάριο προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης και να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες στη φιλοσοφία του. Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν την δομή του ΕΣΠΑ, τον τρόπο λειτουργίας του, την προέλευση των κονδυλίων και τον τρόπο διανομής τους. Επίσης θα είναι σε θέση να ξεχωρίζουν τις αρμοδιότητες των διάφορων φορέων (Υπουργεία, Δήμοι, Περιφέρεις, Διαχειριστικές Αρχές κ.λπ.). Τέλος αναλύονται και συζητούνται μέσα από παραδείγματα τα οφέλη και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από λήψη χρηματοδότησης από το πρόγραμμα. Σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να μπορούν να αποφασίζουν εάν ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα είναι ευκαιρία ανάπτυξης για τους ίδιους και την επιχείρησή τους ή τροχοπέδη.
Κωδικός Μαθήματος: 520.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Έκτωρ Τσατσούλης
Δευτέρα 12/2, 26/2, 5/3, 12/3 / 5:30-7:00, Διάρκεια: 4 εβδομάδες