Η ΠΕΙΘΩ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ: Μια Δεξιότητα Ζωής που Διδάσκεται

Η Πειθώ δεν είναι έμφυτη δεξιότητα! Σκοπός του σεμιναρίου είναι να κάνει την πειθώ μια δεξιότητα που θα συμβάλλει στη διάκριση του ατόμου στο κοινωνικό και επαγγελματικό του περιβάλλον. Η ικανότητα να χειρίζεται κανείς επιδέξια τις διάφορες στρατηγικές πειθούς και να τεκμηριώνει αποτελεσματικά τα λόγια και τα γραπτά του καθορίζει την επιτυχία των στόχων και των έργων του.
Κωδικός Μαθήματος: 433.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου
Δευτέρα 19/11, 26/11, 3/12 / 5:30-8:30, Διάρκεια: 3 εβδομάδες