ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Ι

Πρακτικό, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σεμινάριο, μακριά από θεωρίες και απλές πληροφορίες. Οι συμμετέχοντες αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες τα αποτελέσματά των οποίων φαίνονται αμέσως στις προσωπικές και επαγγελματικές τους συμφωνίες. Πουλάνε ή αγοράζουν, διοικούν ή εξυπηρετούν, οφελούνται (η εταιρία και οι ίδιοι προσωπικά) άμεσα από αυτό το σεμινάριο. Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον της δύσκολης οικονομίας οι επιτυχίες εξαρτώνται από τις δεξιότητες επίτευξης κερδοφόρων συμφωνιών ή την επαναδιαπραγμάτευση συμφερουσών εναλλακτικών. Ο σχεδιασμός του σεμιναρίου περιλαμβάνει ασκήσεις διαπραγματεύσεων, διαγνωστικό ερωτηματολόγιο διαπραγματευτικής συμπεριφοράς και εκπαιδευτικό dvd.
Κωδικός Μαθήματος: 438.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου
Δευτέρα 29/10, 5/11, 12/11 / 5:30-8:30, Διάρκεια: 3 εβδομάδες