ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΙΙ

Πρακτικό, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σεμινάριο, μακριά από θεωρίες και απλές πληροφορίες. Οι συμμετέχοντες αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες τα αποτελέσματά των οποίων φαίνονται αμέσως στις προσωπικές και επαγγελματικές τους συμφωνίες. Πουλάνε ή αγοράζουν, διοικούν ή εξυπηρετούν, οφελούνται (η εταιρία και οι ίδιοι προσωπικά) άμεσα από αυτό το σεμινάριο. Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον της δύσκολης οικονομίας οι επιτυχίες εξαρτώνται από τις δεξιότητες επίτευξης κερδοφόρων συμφωνιών ή την επαναδιαπραγμάτευση συμφερουσών εναλλακτικών. Ο σχεδιασμός του σεμιναρίου περιλαμβάνει ασκήσεις διαπραγματεύσεων, διαγνωστικό ερωτηματολόγιο διαπραγματευτικής συμπεριφοράς και εκπαιδευτικό dvd.
Κωδικός Μαθήματος: 538.2
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου
Δευτέρα 19/3, 26/3, 2/4 / 5:30-8:30, Διάρκεια: 3 εβδομάδες