ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Στο σεμινάριο αυτό γίνεται αναφορά στο σύγχρονο τρόπο διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης, με έμφαση στην ανάπτυξη. Αναπτύσσονται πολιτικές δημιουργίας εταιρικών εσωτερικών αξιών αλλά και τεχνικές χειρισμού του ανθρώπινου δυναμικού σε περίοδο οικονομικής ύφεσης, όταν, εκ των πραγμάτων, είναι αναπόφευκτο να ληφθούν «δύσκολες» αποφάσεις.
Κωδικός Μαθήματος: 461.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ιωάννης Σκουληκάρης
Τρίτη 27/11, 4/12, 11/12, 18/12 / 5:30-8:30, Διάρκεια: 4 εβδομάδες