ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ι (EVENT MANAGEMENT Ι)

Το σεμινάριο έχει σκοπό την ενημέρωση των συμμετεχόντων για όλες τις οργανωτικές εργασίες που πρέπει να περιλαμβάνει μία επιτυχημένη εκδήλωση Δημοσίων Σχέσεων. Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες έχουν σωστά κριτήρια για να αντιληφθούν την επιτυχία μίας εκδήλωσης και τους είναι ξεκάθαρο τι ενέργειες οργάνωσης πρέπει να κάνουν ώστε να έχουν μία επιτυχημένη διοργάνωση μέσα στο ζητούμενο κόστος και με τα επιθυμητά αποτελέσματα για τους προσκεκλημένους και για την προβολή της εταιρείας. Στο σεμινάριο περιλαμβάνονται τα θέματα οργάνωσης οποιασδήποτε εκδήλωσης, τα είδη των εκδηλώσεων, τα λάθη και τα μυστικά στην οργάνωση, η επαφή με τα ΜΜΕ καθώς και πρακτική άσκηση οργάνωσης εκδήλωσης.
Κωδικός Μαθήματος: 471.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ντέμη Μωραΐτου
Τετάρτη 17/10, 24/10, 31/10, 7/11 / 5:30-8:30, Διάρκεια: 4 εβδομάδες