Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

To σεμινάριο έχει σκοπό την επίγνωση της γλώσσας του σώματος και του προσώπου που χρησιμοποιούνται από τους πωλητές και τη βελτίωση και προσαρμογή τους ώστε να επιτευχθούν ικανοποιητικά αποτελέσματα στις πωλήσεις. Σε επίπεδο γνώσεων το σεμινάριο έχει στόχο να προσφέρει το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο σχετικά με τη γλώσσα του σώματος και του προσώπου και τη συμβολή τους στις πωλήσεις καθώς και την επαγγελματική ζωή στο σύνολό της. Σε επίπεδο ικανοτήτων στόχο έχει να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες να έχουν επίγνωση των δικών τους ατομικών χαρακτηριστικών, στάσεων, κινήσεων καθώς και τις μικρο-εκφράσεις του προσώπου τους που υποδηλώνουν συναισθήματα, σκέψεις και διάθεση. Σε επίπεδο στάσεων στόχο έχει να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να ερμηνεύουν ευέλικτα τη γλώσσα του σώματος των άλλων και να τολμούν να πειραματίζονται. Θεματολογία: –Η εγγύτητα των ανθρώπων. Ζωτικός χώρος και κοινωνικές ζώνες ΠΡΟΣΩΠΟ – Στοιχεία φυσιογνωμικής: Η έκφραση του προσώπου – Στοιχεία προσωπολογίας. Είδη προσώπου: Διαβάζοντας το πρόσωπο του πελάτη μας – Το βλέμμα και η έκφραση. Σήματα με τα μάτια – Η συμμετοχή της έκφρασης του στόματος στην επικοινωνία ΣΩΜΑ – Σωματικοί τύποι. Το παράστημα και η στάση – Καθιστή παρουσίαση – Τα χέρια και οι χειρονομίες – Οι φραγμοί με τα χέρια και τα πόδια – Κινήσεις ιδιοκτησίας και κυριότητας – Χειρονομίες, μορφασμοί, στάσεις που πρέπει να γνωρίζει ο πωλητής ΣΤΑΣΗ-ΚΙΝΗΣΕΙΣ – Κινήσεις ερωτοτροπίας, φιλίας, ενδιαφέροντος – Η χρήση αξεσουάρ – Η στάση και η κοινωνική θέση – Τεχνάσματα για διαπραγματεύσεις και πωλήσεις Η ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – Η γλώσσα του σώματος και ο επαγγελματικός χώρος – Το επαγγελματικό ντύσιμο – Παιχνίδια εξουσίας και δύναμης – Διαπολιτισμική επικοινωνία και γλώσσα του σώματος – Τα συχνά λάθη και οι 20 σημαντικές συμβουλές
Κωδικός Μαθήματος: 572.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ντέμη Μωραΐτου
Τετάρτη 8/11, 15/11, 22/11, 29/11 / 5:30-8:30, Διάρκεια: 4 εβδομάδες