ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ο τομέας της Υγείας, από την φύση του, απαιτεί τον μέγιστο δυνατό επαγγελματισμό, γνώση, οργάνωση χωρίς ποτέ όμως οι εργαζόμενοι σε αυτόν να «αγνοούν ή να ξεχνούν» τον ανθρώπινο παράγοντα. Το πρόγραμμα στοχεύει στην εξοικείωση και εμβάθυνση των συμμετεχόντων με τις έννοιες της Διαχείρισης, Καινοτομίας, Ηγεσίας αλλά και Οικονομίας, ενώ δίνει έμφαση στην απαραίτητη ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων και τη διαχείριση της Διαφορετικότητας. Ο εκπαιδευόμενος, με το πέρας του προγράμματος, έχει αποκτήσει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που είναι απαραίτητες στον επαγγελματικό του βίο, ιδίως σε ότι αφορά στην οργάνωση, διαχείριση, ανάπτυξη και συντονισμό των δραστηριοτήτων των μονάδων και υπηρεσιών υγείας. Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στο γεγονός ότι καλύπτει τις ολοένα αυξανόμενες πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς στην Υγεία προσφέροντας εργαλειοποιημένη γνώση που ανταποκρίνεται σε καθημερινά προβλήματα των επαγγελματιών. Είναι προσαρμοσμένο για τους ειδικούς της υγείας, αλλά και για εκείνους που πρόκειται ή επιθυμούν να ενταχθούν δυναμικά και επιζητούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό της Ιατρικής Εκπαίδευσης, παρέχοντας εξειδίκευση σε ένα αντικείμενο το οποίο δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή. Το πρόγραμμα εισάγει μυημένους και μη μυημένους στο χώρο των επιστημών της υγείας σε εργαλεία, μεθόδους και τρόπους επιστημονικών πεδίων της αγοράς, όπως η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, η διαχείριση των οικονομικών πόρων αλλά και στους τρόπους αποτελεσματικού μάρκετινγκ με χαμηλό κόστος. Οι περισσότεροι πλέον επιστήμονες της υγείας ιδιωτεύουν ή απορροφούνται στον ιδιωτικό τομέα, αλλά ακόμη και εκείνοι που επιθυμούν να εργαστούν στο δημόσιο πρέπει να κατέχουν την εργαλειοθήκη που τους εισάγει με πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό της αγοράς. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και αποφοίτους Κτηνιατρικών-Ιατρικών-Οδοντιατρικών Τμημάτων και Σχολών, φοιτητές και αποφοίτους Φαρμακευτικής, σπουδαστές και αποφοίτους ΑΕΙ & ΤΕΙ και συναφών τμημάτων ΙΕΚ, αποφοίτους Λυκείου με συναφή εμπειρία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως για όσο διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα, αλλά, συγχρόνως, και στην τάξη, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες.
Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις διδακτικές ενότητες και συγκεκριμένα:
– Διοίκηση Μονάδων Υγείας
– Marketing Μονάδων Υγείας
– Οικονομική & Διοικητική Υποστήριξη Μονάδων Υγείας

Προσκεκλημένος Καθηγητής: Ιωάννης Ηλίας, τ. Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών & Διδάσκων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κωδικός Μαθήματος: 570.1
Δευτέρα 22/10, 29/10, 5/11, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12, 10/12 / 5:30-7:00, Διάρκεια: 8 εβδομάδες