ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΔΥΣΗ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΝΑΤΟΛΗ: Η Σύγκρουση και η Αναγκαστική Συνύπαρξη δύο Κόσμων (13ος-15ος αι.)

Η πτώση της ίδιας της πρωτεύουσας του άλλοτε κραταιού βυζαντινού κράτους στα χέρια των Λατίνων της Δ' Σταυροφορίας το 1204 ήταν πράγματι απρόσμενη; Η διάλυση της αυτοκρατορίας και η διανομή πολλών εδαφών της μεταξύ των σταυροφόρων και των Βενετών θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί; Τι συνέπειες είχε αυτή η παρέκκλιση από το σταθερό ως τότε σκοπό των Σταυροφόρων, που ήταν η απελευθέρωση των Αγίων Τόπων από τους αλλοθρήσκους; Μέσα από σχέδια, χάρτες και γραπτές πηγές ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο των Σταυροφοριών, με το Βυζάντιο και τη Δύση το 12ο και τις πρώτες δεκαετίες του 13ου αι., μια εποχή καθοριστική για τη μετέπειτα πορεία και των δύο. Γνωρίζουμε ακόμη τις συνθήκες ίδρυσης, την οργάνωση και την εξέλιξη των κρατών και κρατιδίων που δημιουργήθηκαν τόσο από τους Λατίνους όσο και από τους Βυζαντινούς στα ερείπια της άλλοτε κραταιάς Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Εξετάζουμε τους σημαντικότερους οικισμούς, τα οχυρωματικά έργα, τους ναούς και τις μονές, την όσμωση των πληθυσμών, τη σύνθεση της αισθητικής των δύο έως τότε παράλληλων κόσμων, που οι συνθήκες οδήγησαν σε αναγκαστική συνύπαρξη.
Κωδικός Μαθήματος: 216.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Σταύρος Αρβανιτόπουλος
έναρξη 12/10/2017, Πέμπτη / 7:15-8:45, Διάρκεια: 12 εβδομάδες