ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: 20ος Αιώνας

– Η ευρωπαϊκή κοινωνία στις αρχές του 20ού αι.: από τις νομοκατεστημένες στις κοινωνικές τάξεις
– Η έκρηξη της ευρωπαϊκής οικονομίας: Παγκοσμιοποίηση – Αποικιοκρατία. Ιμπεριαλισμός
– Η παρουσία της Γερμανίας στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο
– Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες στις παραμονές του Α' Παγκοσμίου Πολέμου
– Ο μεγάλος ευρωπαϊκός εμφύλιος πόλεμος 1914-1918
– Η διαμόρφωση της πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας στη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου
– Η θέση της γυναίκας. Φεμινισμός. Γυναικείο κίνημα
– Μεσοπόλεμος: Η κρίση των ευρωπαϊκών κοινωνιών και του κοινοβουλευτισμού
– Διαμόρφωση και λειτουργία του Σοβιετικού κόσμου
– Οικονομική κρίση του καπιταλιστικού κόσμου
– Γεωπολιτική πραγματικότητα και διεθνείς σχέσεις στις παραμονές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου
– Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, οι φάσεις του, τα εμπλεκόμενα μέρη
– Τεχνολογική και Βιομηχανική έκρηξη στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου
– Αντίσταση και δοσιλογισμός στην Ευρώπη 1939-1945
– Η προετοιμασία της μεταπολεμικής πραγματικότητας
– Η ευρωπαϊκή περιθωριοποίηση. Η Ευρώπη των δύο κόσμων
– Διαίρεση και ανακατασκευή της Ευρώπης
– Διακυμάνσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας: Πτώση και άνοδος
– Τα τριάντα ανέμελα χρόνια της ευρωπαϊκής ευημερίας
– Παγκοσμιοποίηση και ευρωπαϊκές ταυτότητες
– Καθημερινή ζωή. Κοινωνικές πρακτικές
– Μαζική κουλτούρα και τα όρια της ομοιομορφίας
– Κύριες τάσεις της πνευματικής και καλλιτεχνικής παραγωγής
Κωδικός Μαθήματος: 215.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ιωάννης Αντωνόπουλος
έναρξη 14/2/2018, Τετάρτη / 6:00-7:30, Διάρκεια: 14 εβδομάδες