ΕΞΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Ένα ταξίδι ανά τον κόσμο. Πέρα από τη γνωστή μας δυτική αρχιτεκτονική. Μακρινά μέρη, άλλες γλώσσες -αρχαίες και μη, άλλες θρησκείες, άλλοι πολιτισμοί. Ίδιες όμως αρχιτεκτονικές αξίες.
Κωδικός Μαθήματος: 219.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Λαζαρής Ζαούσης
έναρξη 15/10/2018, Δευτέρα / 7:15-8:45, Διάρκεια: 8 εβδομάδες