ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ ΙI(a)

Tα μαθήματα προσφέρονται σε πέντε επίπεδα
Κωδικός Μαθήματος: 102.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ευγενία Καραντώνη
έναρξη 10/10/2017, Τρίτη / 5:00-7:00, Διάρκεια: 14 εβδομάδες