ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ(f)

Tα μαθήματα προσφέρονται σε πέντε επίπεδα
Κωδικός Μαθήματος: 103.6
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ευγενία Καραντώνη
έναρξη 10/10/2017, Τρίτη & Πέμπτη / 7:15-8:45, Διάρκεια: 14 εβδομάδες