ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: 19 ος-20ος Αιώνας

Το μάθημα έχει ως στόχο την παρουσίαση, ανάλυση και επισκόπηση των κυριότερων λογοτεχνικών τάσεων, ρευμάτων, αλλά και εκπροσώπων και έργων της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας από τα μέσα του 17ου αι. έως τον 20ό αι. Γενικότερα, ξεκινώντας από το Μπαρόκ και προχωρώντας στον Κλασικισμό και, από τον 18ο αι., στο Διαφωτισμό, περνάμε στο Ρομαντισμό του 19ου αι., στο Ρεαλισμό, στο Νατουραλισμό, στο Συμβολισμό, αλλά και στα σπουδαιότερα ρεύματα των αρχών του 20ού αι. Μέσα από την ποίηση, το θέατρο, την πεζογραφία προσπαθούμε να φωτίσουμε τις σημαντικότερες στιγμές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας σε συνάρτηση με τα κυριότερα πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά ρεύματα της περιόδου αυτής.
Κωδικός Μαθήματος: 215.2
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ιωάννης Αντωνόπουλος
έναρξη 14/2/2018, Τετάρτη / 7:30-9:00, Διάρκεια: 14 εβδομάδες