ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΗΓΕΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Το πρόγραμμα στοχεύει στην κατανόηση των μοντέλων ηγεσίας και τα δημιουργικά εργαλεία που χρειάζονται τα στελέχη, βελτιστοποιώντας τα ηγετικά και διοικητικά τους προσόντα ώστε να γίνουν αποτελεσματικοί ηγέτες σε ένα απαιτητικό επαγγελματικό ναυτιλιακό περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα, μετά το πέρας του σεμιναρίου, να αναπτύξουν χαρακτηριστικά και συμπεριφορές ενός ηγέτη και να τα εφαρμόσουν αποτελεσματικά σε μια ναυτιλιακή εταιρία. Το πρόγραμμα ενδυναμώνει, εισάγει και καθοδηγεί τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τις πραγματικές απαιτήσεις της Ναυτιλίας, δίνοντάς τους ως εργαλεία, αντιλήψεις και πρακτικές, τρόπους και σχήματα σκέψης και πράξης που υπάρχουν σε μια ναυτιλιακή εταιρεία για το πώς λειτουργεί και το πώς τα στελέχη που ήδη εργάζονται σε αυτήν ή πρόκειται να εργασθούν, καλούνται να προσαρμοστούν και να είναι αποτελεσματικά υπό πραγματικές συνθήκες. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και αποφοίτους σχολών Εμπορικής Ναυτιλίας, Ναυτιλιακών Σπουδών, Ναυπηγικής, Μηχανολογίας. καθώς και σε φοιτητές και απόφοιτους διαφόρων κλάδων που επιθυμούν να εισέλθουν στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία, όπως οικονομολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες, κοινωνιολόγοι, απόφοιτοι ΙΕΚ. Απευθύνεται, επίσης, και σε Αξιωματικούς Ε.Ν., Π.Ν., Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως για όσο διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα, αλλά, συγχρόνως, και στις εγκαταστάσεις μας, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα αποτελείται από 6 διδακτικές ενότητες και συγκεκριμένα:
  • - Εισαγωγή στη Ναυτιλιακή Διαχείριση- Μια άλλη ματιά
  • - Ναυτιλιακή Διαμεσολάβηση & Διαπραγμάτευση
  • - Διαχείριση της Διαφορετικότητας στη Ναυτιλία
  • - Δημιουργική Ηγεσία στη Ναυτιλιακή Εταιρεία
  • - Μοντέλα Ηγεσίας
  • - Γνώση και Ταυτότητες στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία
Προσκεκλημένος Καθηγητής: Ευστράτιος Σπύρου, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Ναυτιλιακών Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πατρών
Κωδικός Μαθήματος: 701.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ισίδωρος Παχουνδάκης
έναρξη 25/4/2018, Τετάρτη / 17:30-20:30, Διάρκεια: 6 εβδομάδες