ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ ΙI(a)

Tα μαθήματα προσφέρονται σε πέντε επίπεδα
Κωδικός Μαθήματος: 102.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ευγενία Καραντώνη
έναρξη 13/2/2018, Τρίτη / 5:00-7:00, Διάρκεια: 14 εβδομάδες