ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ IV(a)

Tα μαθήματα προσφέρονται σε πέντε επίπεδα
Κωδικός Μαθήματος: 104.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ανθή Αυγερινάκου
έναρξη 12/2/2018, Δευτέρα & Τετάρτη / 7:15-8:45, Διάρκεια: 14 εβδομάδες