ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ ΙV(c)

Tα μαθήματα προσφέρονται σε πέντε επίπεδα
Κωδικός Μαθήματος: 104.3
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ευγενία Καραντώνη
έναρξη 12/2/2018, Δευτέρα & Τετάρτη / 7:15-8:45, Διάρκεια: 14 εβδομάδες