ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ V(a)

Tα μαθήματα προσφέρονται σε πέντε επίπεδα
Κωδικός Μαθήματος: 105.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ευγενία Καραντώνη
έναρξη 15/2/2018, Πέμπτη / 5:00-7:00, Διάρκεια: 14 εβδομάδες