ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ Ι(a): Αρχάριοι

Tα μαθήματα πρoσφέρoνται σε τρία επίπεδα.
Κωδικός Μαθήματος: 131.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ειρήνη Σκλήρη
έναρξη 10/10/2017, Τρίτη / 7:30-9:30, Διάρκεια: 14 εβδομάδες