ΜΕΣΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: Η Τέχνη της Παλαιοχριστιανικής Περιόδου (1 ος-6ος Αιώνας)

Ποια είναι η στάση του ρωμαϊκού κράτους έναντι των επαναστατικών ιδεών της νέας θρησκείας; Πώς και σε ποιες επαρχίες εξαπλώνεται ο χριστιανισμός παρά τις δυσχέρειες που φτάνουν ενίοτε μέχρι τους συστηματικούς διωγμούς; Με ποια μέσα εκφράζονται οι βασικές αλήθειες και ποιοι οι συμβολικοί τρόποι για να δηλωθούν χωρίς να προκαλέσουν; Πώς διαμορφώνονται οι χώροι λατρείας και ενταφιασμού των πρώτων χριστιανών ως την καταλυτική απόφαση του Μεδιολάνου (313) και μετά το θρίαμβο της Εκκλησίας χάρις στη δράση του Μεγάλου Κωνσταντίνου; Η αρχιτεκτονική, η ζωγραφική και η γλυπτική στους έξι πρώτους αιώνες μετά την εμφάνιση του Χριστιανισμού και οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που επέτρεψαν στους ακολούθους της νέας θρησκείας και κοσμοθεωρίας να εκφράσουν την πίστη και τις ιδέες τους στις χώρες γύρω από τη Μεσόγειο.
Κωδικός Μαθήματος: 216.2
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Σταύρος Αρβανιτόπουλος
έναρξη 15/2/2018, Πέμπτη / 7:15-8:45, Διάρκεια: 12 εβδομάδες