ΑΘΗΝΑ: Προβλήματα και Λύσεις

Η Αθήνα είναι μια σπάνια πόλη. Έχει ιστορία τριών χιλιάδων χρόνων, όμως η σύγχρονη Αθήνα είναι ουσιαστικά μια νέα πόλη, πολύ νεότερη του Λονδίνου, του Παρισιού ή ακόμη και της Νέας Υόρκης. Το 1833 όταν έγινε πρωτεύουσα η Αθήνα είχε 5 χιλιάδες κατοίκους και η έκτασή της περιοριζόταν γύρω από την Ακρόπολη. Εξελίχθηκε ραγδαία, σε διαφορετικές περιόδους και κάτω από δύσκολες συνθήκες. Τα προβλήματα της Αθήνας είναι λίγο-πολύ γνωστά. Ή μήπως δεν είναι; Λύσεις υπάρχουν; Και αν ναι, πώς επιτυγχάνονται;
Κωδικός Μαθήματος: 219.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Λαζαρής Ζαούσης
έναρξη 10/10/2017, Τρίτη / 7:15-8:45, Διάρκεια: 8 εβδομάδες