ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ Ι(a): Αρχάριοι

Tα μαθήματα πρoσφέρoνται σε πέντε επίπεδα
Κωδικός Μαθήματος: 141.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ασπασία Παπασταματέλου
έναρξη 11/10/2017, Τετάρτη / 6:00-9:15, Διάρκεια: 14 εβδομάδες