ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ IΙI(a)

Tα μαθήματα πρoσφέρoνται σε τρία επίπεδα.
Κωδικός Μαθήματος: 133.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ειρήνη Σκλήρη
έναρξη 15/2/2018, Πέμπτη / 5:15-7:15, Διάρκεια: 14 εβδομάδες