ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ Ι(a): Αρχάριοι

Tα μαθήματα πρoσφέρoνται σε τρία επίπεδα
Κωδικός Μαθήματος: 151.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Σιμονέττα Περιτόρε
έναρξη 12/10/2017, Πέμπτη / 6:30-8:30, Διάρκεια: 14 εβδομάδες