ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: COURS DE CONVERSATION: Bienvenue en France

Κωδικός Μαθήματος: 136.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ειρήνη Σκλήρη
έναρξη 15/2/2018, Πέμπτη / 7:30-9:00, Διάρκεια: 14 εβδομάδες