ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ ΙI(a)

Tα μαθήματα πρoσφέρoνται σε τρία επίπεδα
Κωδικός Μαθήματος: 152.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Σιμονέττα Περιτόρε
έναρξη 10/10/2017, Τρίτη / 6:30-8:30, Διάρκεια: 14 εβδομάδες