ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ Ι(a): Αρχάριοι

Tα μαθήματα πρoσφέρoνται σε τέσσερα επίπεδα.
Κωδικός Μαθήματος: 161.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Αμαλία Βασιλακάκη
έναρξη 10/10/2017, Τρίτη & Πέμπτη / 7:00-8:30, Διάρκεια: 14 εβδομάδες