ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ Ι(a)

Tα μαθήματα πρoσφέρoνται σε τρία επίπεδα
Κωδικός Μαθήματος: 151.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Σιμονέττα Περιτόρε
έναρξη 15/2/2018, Πέμπτη / 5:30-7:30, Διάρκεια: 14 εβδομάδες