ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ ΙI(a)

Tα μαθήματα πρoσφέρoνται σε τρία επίπεδα
Κωδικός Μαθήματος: 152.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Σιμονέττα Περιτόρε
έναρξη 15/2/2018, Πέμπτη / 4:00-5:30, Διάρκεια: 14 εβδομάδες