ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ ΙI(b)

Tα μαθήματα προσφέρονται σε πέντε επίπεδα
Κωδικός Μαθήματος: 102.2
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ευγενία Καραντώνη
έναρξη 16/10/2018, Τρίτη / 5:00-7:00, Διάρκεια: 14 εβδομάδες