ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ IV(b)

Tα μαθήματα προσφέρονται σε πέντε επίπεδα
Κωδικός Μαθήματος: 104.2
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Ανθή Αυγερινάκου
έναρξη 15/10/2018, Δευτέρα & Τετάρτη / 7:15-8:45, Διάρκεια: 14 εβδομάδες