Κατάλογος Διδασκόντων

Jeff Hasen
Ονομαστός ως ένας από τους κορυφαίους Chief Marketing Officers στο Twitter (@jeffhasen), είναι CMO της Mobivity και συντάκτης του “Mobilized Marketing: Driving Sales, Engagement, and Loyalty Through Mobile Devices”. Συν-δημιούργησε το πρόγραμμα πιστοποίησης για την Mobile Marketing Association. Είναι ένας από τους δύο ιδιώτες που έχουν πιστοποιηθεί από το MMA ώστε να εκπαιδεύουν επαγγελματίες και μαθητές σε mobile marketing ορισμούς, τεχνικές και πλεονεκτήματα. Πρόσφατα, υπήρξε ο μοναδικός εκπαιδευτής για πιστοποίηση σε Mobile Marketing στο εθνικό συνέδριο της Direct Marketing Association.
< 1 >