Κατάλογος Διδασκόντων

Todd Malicoat
Είναι ανεξάρτητος Marketing and Business σύμβουλος. Έχει κάνει στρατηγική συμβουλευτική σε μεγάλες και μικρές εταιρίες και έχει στήσει αρκετά δικά του websites. Είναι ενεργός ομιλητής σε συνέδρια όπως Search Engine Strategies, Webmaster World Pubcon και άλλα κλαδικά συνέδρια για αρκετά χρόνια, και θεωρείται αυθεντία στον τομέα του Search and Social Marketing. Αναφορά σε αυτόν έχει γίνει από πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης όπως τα: Inc. Magazine, The Sydney Herald, Website Magazine, The New York Post, Infoworld. Διατηρεί και διαχειρίζεται ένα blog που καλύπτει όλες τις πτυχές της απόκτησης web traffic, με το όνομα Stuntbudl.com.
< 1 >