Κατάλογος Διδασκόντων

Αμαλία Βασιλακάκη
Σπoυδές Ιατρικής, Πανεπιστήμιo Cadiz, Ισπανία. Μαθήματα Σωματικής Έκφρασης και Oργάνωσης Koινωνικoπoλιτιστικών Eκδηλώσεων, Fundacion Municipal de la Juventud de Cadiz, Ισπανία. Έχει μεταφράσει το βιβλίο του Φουέντες «Σε αυτά πιστεύω», εκδ. Καστανιώτη. Έχει δώσει σενάρια για την «Γκερνίκα» του Πικάσο και το «Κοινό» του Λόρκα στο Κέντρο Ισπανικών Σπουδών “El Mundo”.
< 1 >