Κατάλογος Διδασκόντων

Κυριάκος Κορολής
Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε πολυεθνικές εταιρίες και ελληνικές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, αποκομίζοντας εργασιακή εμπειρία 40 ετών. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία και έχει εμβαθύνει ιδιαίτερα στην αστυνομική λογοτεχνία. Έχει διατελέσει εισηγητής επαγγελματικών σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία. Σήμερα συνεργάζεται ως εισηγητής με το ΕΚΔΔΑ (Εθνικό Κέντρο Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης).
< 1 >