Κατάλογος Διδασκόντων

Ντέμη Μωραΐτου
Σύμβουλος Επιχειρησιακής Επικοινωνίας με μεγάλη εμπειρία στις Δημόσιες Σχέσεις. Έχει Δίπλωμα του C.A.M. Foundation, Δίπλωμα από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) στον Ελληνικό Πολιτισμό. Έχει μετεκπαιδευτεί στην ψυχολογική προσέγγιση Gestalt για επιχειρήσεις και οργανισμούς και παρακολουθεί το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΑΠ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Έχει συνεργαστεί με ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες για προγράμματα Επικοινωνίας. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Δημοσίων Σχέσεων, του Ελληνικού Ινστιτούτου Marketing και του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. Εργάζεται ως ανεξάρτητη σύμβουλος και διδάσκει ανάλογα θέματα σε προγράμματα ενηλίκων.
< 1 >