Κατάλογος Διδασκόντων

Δημήτρης Παύλου
Αρχιτέκτονας. Σπούδασε στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Ε.Μ.Π από όπου πήρε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην κατεύθυνση Σχεδιασμός-Χώρος-Πολιτισμός. Έχοντας προϋπηρεσία στην αποκατάσταση και αναστήλωση κτιρίων και ιστορικών συνόλων, ίδρυσε με άλλους αρχιτέκτονες την αρχιτεκτονική ομάδα Studionoh που εδρεύει στην Αθήνα και δραστηριοποιείται πάνω στην αρχιτεκτονική και τον σχεδιασμό χώρων και αντικειμένων. Η ομάδα έχει λάβει μέρος σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς καθώς και σε διαγωνισμούς design αποσπώντας βραβεία και επαίνους. Έργα της ομάδας έχουν παρουσιαστεί σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και σε επετειακές επιθεωρήσεις αρχιτεκτονικού έργου ενώ επιστημονικά άρθρα έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά περιοδικά αρχιτεκτονικής.
< 1 >