Κατάλογος Διδασκόντων

Χριστίνα Πουλοπούλου
Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (κατεύθυνση Ψυχολογίας) του Πανεπιστημίου Αθηνών, με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία και στην Ειδική Αγωγή. Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στο αντικείμενο της «Προαγωγής Ψυχικής Υγείας». Σήμερα διδάσκει στα εξ αποστάσεως προγράμματα του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έχει διδάξει σε άτομα με ειδικές ανάγκες στο ΠΙΚΠΑ Βούλας και Ψυχολογία σε μεγάλο ιδιωτικό εκπαιδευτικό όμιλο, όπου και διετέλεσε για τρία χρόνια υπεύθυνη του τομέα Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής. Έχει διδάξει επίσης στα Προγράμματα Εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
< 1 >